1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(65)'2007
  5. Метод знаходження мінімізованих наборів ознак в базах даних з використанням теорії наближених множин

Метод знаходження мінімізованих наборів ознак в базах даних з використанням теорії наближених множин

Д.Е. Ситніков, О.А. Романенко , О.В. Тітова , С.В. Тітов
Анотації на мовах:

Запропоновано метод, який дозволяє скоротити кількість ознак, що розглядаються під час інтелектуального аналізу даних.