1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(65)'2007
  5. Класифікатор моделей аналізу та оцінки ризиків для задач управління проектами

Класифікатор моделей аналізу та оцінки ризиків для задач управління проектами

Т.І. Бондарєва, І.В. Власенко, І.М. Майборода
Анотації на мовах:

Запропоновано новий підхід до класифікації ризиків у підприємницькій діяльності, оснований на врахуванні повноти інформації, що є у особи, яка приймає рішення.