1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(66)'2007
  5. Прогнозування шумової погрішності вимірювання псевдодальності в супутникових радіонавігаційних системах при збуреннях іоносфери в шарі F

Прогнозування шумової погрішності вимірювання псевдодальності в супутникових радіонавігаційних системах при збуреннях іоносфери в шарі F

В.П. Пашинцев
Анотації на мовах:

Проведений прогноз зростання шумової погрішності вимірювання псевдодальності і часу запізнювання сигналів в супутникових радіонавігаційних системах по мірі збільшення ступеня частотно-селективних завмирань в трансіоносферному радіоканалі при збуреннях іоносфери в шарі F, що супроводжуються зростанням інтенсивності її неоднорідностей.