1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(66)'2007
  5. Гетерогенна спайк-нейронна мережа з латеральними сполученнями в задачі кластеризації

Гетерогенна спайк-нейронна мережа з латеральними сполученнями в задачі кластеризації

Є.В. Бодянський, А.І. Долотов
Анотації на мовах:

Розглянута гетерогенна спайк-нейронна мережа з рецепторними полями та латеральними сполученнями; запропоновано адаптивний алгоритм навчання на основі правила Хебба; наведені результати експерименту, отримані під час обробки супутникового зображення.