1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(66)'2007
  5. Обробка тестових шкал для побудови профилю вводу

Обробка тестових шкал для побудови профилю вводу

Н.С. Гур'єва
Анотації на мовах:

При зчитуванні інформациї про колір при побудові профилю вводу існують дефекти, які вносять спотворення, що необхідно усунути. У роботі досліджувалися методи фільтрації шумів, а також запропоновано новий спосіб усунення перетворень заснований на аналізі статистичних даних.