1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(66)'2007
  5. Синтез оптимального алгоритму передачі числових позиційних кодів для дискретно-безперервних каналів із флуктуаційним шумом

Синтез оптимального алгоритму передачі числових позиційних кодів для дискретно-безперервних каналів із флуктуаційним шумом

С.Г. Рассомахін
Анотації на мовах:

Запропоновано алгоритм формування та обробки сигналів для передачі позиційних кодів, заснований на критерії мінімуму середнього квадрата помилки відновлення чисел на виході каналу з аддитивним білим гауссовим шумом.