1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(66)'2007
  5. Упорядкування перестановок при роз¬в’язанні задач комбінаторної оптимізації з лінійною цільовою функцією

Упорядкування перестановок при роз¬в’язанні задач комбінаторної оптимізації з лінійною цільовою функцією

І.В. Гребеннік, Л.Ю. Юрченко
Анотації на мовах:

Розглянуто задачу оптимізації з лінійною цільовою функцією та лінійними обмеженнями на множині перестановок. Обґрунтовано та розроблено алгоритм генерації перестановок у порядку зростання значення цільової функції.