1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(66)'2007
  5. Еліптична апроксимація з підвищеною точністю ідентифікації параметрів

Еліптична апроксимація з підвищеною точністю ідентифікації параметрів

А.С. Смелякова
Анотації на мовах:

Запропоновано метод, що допускає розгляд заходів відхилень в середньому і по Чебишеву, можливість збільшення точності наближення по відношенню до центра та нахилу осі еліптичного аппроксиманта.