1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(66)'2007
  5. Управління логістичними ризиками проекту

Управління логістичними ризиками проекту

С.Ю. Даншина, І.В. Власенко, І.М. Майборода
Анотації на мовах:

Узагальнено поняття «логістичного ризику» для завдань управління проектами. Запропоновано формалізований підхід до керування логістичними ризиками проекту.