1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(67)'2007
  5. Оптимізація ітераційного алгоритму визначення параметрів СВЧ-трактов

Оптимізація ітераційного алгоритму визначення параметрів СВЧ-трактов

Ю.П. Белокурський, Ю.В. Козлов, І.В. Руженцев
Анотації на мовах:

Розглянуто можливість оптимізації ітераційного алгоритму визначення параметрів СВЧ-трактов та, як наслідок, зменшення кількості і часу ітерацій за рахунок вибору початкових умов перебору параметрів.