1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(14)'2014
  5. Метод розрахунку спрямованих характеристик сферичної антенної решітки

Метод розрахунку спрямованих характеристик сферичної антенної решітки

О.В. Ченикаєв, Г.В. Єрмаков, І.М. Майборода
Анотації на мовах:


Анотация: В статті розроблений метод розрахунку спрямованих характеристик сферичної антенної решітки. В основу методу покладена можливість фокусування електромагнітного випромінювання при формуванні багаточастотного просторовочасового сигналу, для якого отримані основні розрахункові співвідношення для розрахунку поля в дальній зоні.


Ключові слова: сферична антенна решітка, багаточастотний просторово-часовий сигнал, дальня зона, рупорний випромінювач