1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(67)'2007
  5. Про нейромережевий підхід до відновлення багатовимірних функцій за умов наявності завад вимірів

Про нейромережевий підхід до відновлення багатовимірних функцій за умов наявності завад вимірів

О.О. Безсонов, О.В. Островерхий, А.А. Шамраєв, Н.М. Островерха
Анотації на мовах:

У статті надається порівняльний аналіз відновлення зашумленних багатовимірних функцій нейронними мережами СМАС, РБМ та БП різної архітектури. Розглядається проблема вибору параметрів цих мереж, а також базисних функцій мережі СМАС. Показано, що мережі СМАС дозволяють отримати найменший час навчання, а застосування РБМ та БП забезпечує задану точність відновлення, вимагаючи меншого об’єму пам’яті, але значно більших обчислювальних витрат.