1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(67)'2007
  5. Побудова моделі непрацездатного стану температурної камери з використанням сигнально-параметричного підходу

Побудова моделі непрацездатного стану температурної камери з використанням сигнально-параметричного підходу

А.С. Кулік, В.В. Нарожний, О.М. Таран
Анотації на мовах:

У статті розглянуто підхід до діагностування технічного стану системи керування температурною камерою для забезпечення її відмовостійкості.