1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(67)'2007
  5. Математичний опис точності передачі числових кодів по гауссових каналах при нерівномірному розподілі енергії

Математичний опис точності передачі числових кодів по гауссових каналах при нерівномірному розподілі енергії

С.Г. Рассомахін
Анотації на мовах:

Приведено опис процесу втрати точності при передачі позиційних кодів, викликаної асиметрією функцій правдоподібності. Запропоновані способи усунення цього виду помилок.