1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(67)'2007
  5. Похибки багатоетапного методу первинного визначення параметрів орбіти при обробці результатів оптичних спостережень низькоорбітального близького до кругового космічного об’єкта

Похибки багатоетапного методу первинного визначення параметрів орбіти при обробці результатів оптичних спостережень низькоорбітального близького до кругового космічного об’єкта

А.О. Ткаченко
Анотації на мовах:

Проведена оцінка величини систематичних похибок первинного визначення параметрів руху низькоорбітального близького до кругового космічного об’єкта за результатами оптичних спостережень при використанні багатоетапного методу, що заснований на апроксимації вимірювань круговою моделлю та послідовній оцінці площинних та внутрішньоплощинних параметрів.