1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(67)'2007
  5. Метод ідентифікації користувачів інформаційних систем на основі багатозв'язного подання клавіатурного почерку

Метод ідентифікації користувачів інформаційних систем на основі багатозв'язного подання клавіатурного почерку

Л.Е. Чала
Анотації на мовах:

У статті розглядається задача ідентифікації користувачів комп'ютерних систем на основі багатозв'язного подання особливостей їх клавіатурного почерку. Запропоновано процедуру класифікації, що дозволяє здійснювати біометричну ідентифікацію в реальному масштабі часу. Наведено результати експериментальних досліджень роботи біометричної системи.