1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(67)'2007
  5. Відміна присвійних імен прикметників з урахуванням флексії, повних і коротких форм

Відміна присвійних імен прикметників з урахуванням флексії, повних і коротких форм

Ю.П. Шабанов-Кушнаренко, І.О. Супрун, Т.С. Яковенко.
Анотації на мовах:


Анотация: В статті описано дослідження по біоніці інтелекту з використанням природної мови. Предмет досліджень – правила відмінювання присвійних прикметників, що записані з допомогою відношень. За отриманими відношеннями були побудовані дводольні графи. В дослідженні враховувались повні та короткі форми прикметників, а також присвійних прикметників з основою на «й» в російській мові.