1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(67)'2007
  5. Імітаційне моделювання як елемент дистанційного навчання

Імітаційне моделювання як елемент дистанційного навчання

М.Ю. Карпенко, Ю.В. Левіков.
Анотації на мовах:

Розглянуто питання використання імітаційного моделювання при реалізації дистанційних курсів в економічній освіті. Запропоновано математичну модель поводження підприємства в умовах конкуренції, що може використатися при реалізації дистанційних курсів у системі економічної освіти.