1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(67)'2007
  5. Застосування методів і моделей нечіткої логіки для моделювання економічних процесів

Застосування методів і моделей нечіткої логіки для моделювання економічних процесів

М.С. Мазорчук, К.О. Сімонова, Л.Д. Греков.
Анотації на мовах:

Розглянуто загальну схему систем нечіткого висновку та класичні моделі нечіткої логіки Мамдані й Сугено, побудовані залежності доходу від витрат і попиту в пакеті MatLab.