1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. Адаптивне частотно-спектральне мультіадичне представлення відеоданих

Адаптивне частотно-спектральне мультіадичне представлення відеоданих

Баранник В.В., Сідченко С.О.
Анотації на мовах:


Анотация: Розробляється метод адаптивного частотно-спектрального мультіадичного представлення відеоданих з урахуванням нерівномірного зменшення динамічного діапазону і блокування помилки. Блокування помилок проводиться за рахунок властивостей самокорекції і локалізації помилок мультіадичних кодограмм. Метод забезпечує додаткове зниження часу обробки зображень і зменшення величини середньоквадратичного показника погрішності відновлення в середньому в 1,5 – 2,5 рази в залежності від ступеня насиченості зображень і розмірів мультіадичного представлення.


Ключові слова: дискретне косинусне перетворення, мультиадичні коди, частотно-спектральне мультиадичне представлення