1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ДВОВИМІРНОГО ПЛАВАЮЧОГО ПОЛІАДИЧНОГО КОДУВАННЯ ТРАНСФОРМАНТ УОЛША

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ДВОВИМІРНОГО ПЛАВАЮЧОГО ПОЛІАДИЧНОГО КОДУВАННЯ ТРАНСФОРМАНТ УОЛША

Баранник В.В., Яковенко О.В.
Анотації на мовах:


Анотация: Висловлюються особливості і основні етапи створення технології стиснення зображень з контрольованою погрішністю. Технологія будується на базі організації двовимірного плаваючого поліадичного кодування трансформант двовимірного дискретного перетворення Уолша. Розробляються наступні методологічні принципи: компактне представлення відеоданих, з контрольованою погрішністю; формування параметрів процесу обробки, що забезпечують збільшення ступеня стиснення зображень при збереженні заданого рівня достовірності. Стиснення зображень досягається за рахунок скорочення комбінаторної і психовізуальної надмірності в трансформантах двовимірного перетворення Уолша. Проводиться оцінка ступеня стиснення відеоданих залежно від класу оброблюваних зображень.


Ключові слова: скорочення надмірності, двовимірне кодування, трансформанти перетворення Уолша