1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. Вплив конструктивно-компонувальних схем транспортних засобів на їх маневреність

Вплив конструктивно-компонувальних схем транспортних засобів на їх маневреність

В.Ф. Греков, С.В. Орлов, А.А. П’янков, Ю.А. Ткаченко
Анотації на мовах:


Анотация: Стаття містить деякі результати досліджень маневреності одноланкових агрегатів і двухланкових сідельних автопоїздів, склад і побудова устаткування яких визначаються завданнями службово-бойової діяльності. Пропонуються аналітичні методи визначення діаграми вписуваності, оцінці маневреності для одноланкових агрегатів і двухланкових сідельних автопоїздів при розворотах на прямокутних перехрестях доріг різної категорії при досить малих швидкостях, характерних для маневрів в обмежених умовах.


Ключові слова: вписуваність, маневреність, траєкторія руху