1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. Моделювання як метод динамічних досліджень

Моделювання як метод динамічних досліджень

О.Ю. Єгорова, Є.М. Бондаренко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянута структура моделювання, методи емпіричного дослідження, врахована можливість використання обчислювальних машин при моделюванні. аналізуються можливості імітаційного моделювання при дослідженні освітлювальних установок. Сформульовано мети моделювання при дослідженнях динамічних систем. Передбачається можливість ефективного використання моделювання при формуванні професійних знань.


Ключові слова: математичне моделювання, імітаційне моделювання, методи моделювання, модель динамічних систем