1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. Процедура розподілу інформаційних пакетів по знайденій множині маршрутів в комп'ютерній мережі системи критичного застосування

Процедура розподілу інформаційних пакетів по знайденій множині маршрутів в комп'ютерній мережі системи критичного застосування

І.В. Ільїна
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблений алгоритм управління навантаженням оптимальної множини маршрутів в комп'ютерній мережі системи критичного застосування. Розроблена процедура розподілу інформаційних пакетів по знайденій множині маршрутів в комп'ютерній мережі системи критичного застосування. Зроблений висновок про доцільність «збалансованого» розподілу потоку інформації по маршрутах передачі інформації і неприпустимості фрагментації інформаційних пакетів. Показана необхідність модифікації таблиці маршрутизації, яка полягає в доповненні її інформацією про значення інтенсивності потоку інформації, розподіленого по маршрутах.


Ключові слова: система критичного застосування, комп'ютерні мережі, своєчасність, розподіл інформаційних пакетів, множина маршрутів