1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(14)'2014
  5. Оптимізація набору кумулянтів для розпізнавання типу фазового сузір'я сигналів з цифровою лінійною модуляцією

Оптимізація набору кумулянтів для розпізнавання типу фазового сузір'я сигналів з цифровою лінійною модуляцією

О.А. Нагорнюк, О.О. Писарчук
Анотації на мовах:


Анотация: У статті подані результати оптимізації набору кумулянтів для розпізнавання форми фазових сузір'їв сигналів з цифровою лінійною модуляцією. Оптимізація здійснена шляхом дослідження ймовірнісних характеристик способу розпізнавання типу фазового сузір'я, основаного на кумулянтному аналізі сигналів, відповідно до евристичного методу повного перебору і методу статистичних випробувань Монте-Карло. Отримано оптимальні набори кумулянтів для забезпечення заданих показників ефективності системи розпізнавання виду модуляції, а також статистична ймовірність правильного розпізнавання.


Ключові слова: розпізнавання модуляції, кумулянтний аналіз, лінійна цифрова модуляція, оптимізація, фазове сузір'я