1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. ПРИСТРІЙ СКАНУВАННЯ КВЧ ВИПРОМІНЮВАННЯ МІЛІМІТРОВОГО ДІАПАЗОНУ ДОВЖИН ХВИЛЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗОННИХ ПЛАСТИНОК

ПРИСТРІЙ СКАНУВАННЯ КВЧ ВИПРОМІНЮВАННЯ МІЛІМІТРОВОГО ДІАПАЗОНУ ДОВЖИН ХВИЛЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗОННИХ ПЛАСТИНОК

Карпенко В.І., Хачатуров В.Р., Збрицький Р.О.
Анотації на мовах:


Анотация: Для огляду простору в малогабаритних системах постає задача керування випромінюваного поля у задонаму секторі кутів. При вирішенні цієї задачі з використанням параболічних антен або фазованих антенних рішеток виникають труднощі пов’язані з практичною реалізацією пристроїв забезпечення обертання параболічних антен або установки ряду керованих випромінювачів в обмеженому об'ємі. Розвиток радіоголографії дозволяє використовувати радіоголограми сформовані на плоскій пластинці для забезпечення сканування випромінюванням в заданому секторі кутів. Розглянуті питання розрахунку радіоголограми, використання якої в малогабаритних пристроях дає можливість забезпечити сканування КВЧ випромінювання у вибраному секторі кутів. Приводиться і аналізується структурна схема такого пристрою.


Ключові слова: дифракційні елементи, антени, квазіоптика