1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. МОДЕЛЮВАННЯ ПАСИВНИХ ЗАВАД ІМПУЛЬСНИМ РЛС НА ОСНОВІ ПРОЦЕСІВ АВТОРЕГРЕСІЇ ДОВІЛЬНОГО ПОРЯДКУ

МОДЕЛЮВАННЯ ПАСИВНИХ ЗАВАД ІМПУЛЬСНИМ РЛС НА ОСНОВІ ПРОЦЕСІВ АВТОРЕГРЕСІЇ ДОВІЛЬНОГО ПОРЯДКУ

Д.І. Леховицький, І.Г. Кіріллов
Анотації на мовах:


Анотация: Обговорюються загальні вимоги до моделі пасивних завад імпульсним РЛС. Обґрунтовується можливість представлення таких завад набором взаємно незалежних гаусових випадкових векторів комплексних амплітуд із заданою кореляційною матрицею міжперіодних флуктуацій. Аналізуються особливості випадкових процесів з типовими кореляційними функціями, що є окремим випадком процесів авторегресії. Пропонується спосіб моделювання авторегресійних пасивних завад довільного порядку із заданими «нетиповими» спектральними і кореляційними властивостями.


Ключові слова: пасивна завада, типова кореляційна функція, нормована кореляційна послідовність, енергетичний спектр, стаціонарний процес авторегресії, що формує фільтр, одноланковий рециркулятор