1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. АНАЛІЗ ПОБУДОВИ ОПЕРАЦІЙНОЇ СЕМАНТИКИ СТРАТИФІКОВАНИХ СЕМАНТИЧНИХ МЕРЕЖ WEB- ДОДАТКІВ

АНАЛІЗ ПОБУДОВИ ОПЕРАЦІЙНОЇ СЕМАНТИКИ СТРАТИФІКОВАНИХ СЕМАНТИЧНИХ МЕРЕЖ WEB- ДОДАТКІВ

Любченко Н.Ю.
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянутий підхід до безпосередньої організації дедуктивного висновку в середовищі WEB-додатку за допомогою аналізу процесу побудови операційної семантики стратифікованої семантичної мережі, що дозволяє безпосередньо проводити дедуктивний висновок при реалізації семантичної технології. При цьому зберігається несуперечність екстенсіональної бази даних відповідного WEB-додатку. Розглянуті схеми фактографічного об'єднання, доповнення і уточнення.


Ключові слова: операційна семантика, стратифікована семантична мережа, WEB-додаток