1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. Оптимальне вимірювання параметрів сигналів в запитальних системах спостереження

Оптимальне вимірювання параметрів сигналів в запитальних системах спостереження

Обод І.І., Заволодько Г.Е.
Анотації на мовах:


Анотация: Приводиться аналіз впливу коефіцієнта готовності відповідачів запитальних систем спостереження на оптимальний алгоритм обробки сигналів відповіді. Показано, що оптимальний алгоритм виявлення зводиться до порівняння усередненої за вимірюваним параметром відношення правдоподібності з порогом, величина якого визначається не тільки вартостями помилок, але також апріорними даними про вимірюваний параметр і результатами обробки прийнятої реалізації у вимірнику.


Ключові слова: інформаційне забезпечення, статистичні гіпотези, функція вартості