1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. Локалізація областей спостереження на аерокосмічних зображеннях з використанням порядкового обчислення фрактальних розмірностей та їх міжрядковою обробкою

Локалізація областей спостереження на аерокосмічних зображеннях з використанням порядкового обчислення фрактальних розмірностей та їх міжрядковою обробкою

Пащенко Р.Е., Куц В.С., Шаповалов О.В.
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонований метод локалізації областей спостереження з використанням порядкового обчислення фрактальних розмірностей та їх міжрядковою обробкою. Розроблений метод дозволяє стійко виділяти об'єкти на цифрових аерокосмічних зображеннях та автоматизувати процес їх обробки. Метод складається з декількох етапів обробки і може бути реалізований програмно-алгоритмічно на персональному комп'ютері. Застосування даного методу дозволяє локалізувати області спостереження на слабоконтрастних зображеннях.


Ключові слова: локалізація областей спостереження, цифрове аерокосмічне зображення, фрактальна розмірність, ковариация