1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. Імітаційне моделювання потоків зловмисних дій на інформаційні системи

Імітаційне моделювання потоків зловмисних дій на інформаційні системи

Ю.Л. Поночовний, О.О. Івасюк
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянута побудова імітаційної моделі потоку зловмисних дій на інформаційну систему на основі статистичної вибірки. При побудові моделі застосовано компромісний варіант сумісного використання параметрів швидкісного і тимчасового розподілів. Оцінка працездатності отриманого розподілу здійснювалася графічним методом з побудовою імовірнісного паперу.


Ключові слова: тимчасовий розподіл, швидкісний розподіл, потік зловмисних дій, аналіз Вейбулла, розподіл Гумбеля