1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. Структурна модель масивів координат апертур на шкалі кольоровості зображень

Структурна модель масивів координат апертур на шкалі кольоровості зображень

Ю.В. Стасєв, С.І. Кривєнко
Анотації на мовах:


Анотация: Висловлюються етапи побудови структурної моделі для оцінки ступеня інформативності зображень. Інформаційна модель базується на представленні масивів координат апертур на шкалі кольоровості у вигляді двовимірних позиційних чисел з нерівними сусідніми елементами. Доводиться наявність надмірності в масивах координат апертур, обумовленою забороною можливих комбінацій складених з елементів двовимірних матриць. Обгрунтовується структурно-комбінаторная природа надмірності в масивах координат апертур, викликана накладенням обмежень на динамічний діапазон і на алфавіт значень, що набувають, елементами масивів координат апертур.


Ключові слова: координати апертур зображень, структурний опис масивів координат апертур