1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. Багатоальтернативний вибір інструментальних засобів системи обробки даних

Багатоальтернативний вибір інструментальних засобів системи обробки даних

В.В. Тулупов
Анотації на мовах:


Анотация: Формулюється задача багатоальтернативного вибору складу апаратно-програмних засобів системи обробки даних. Розробляються технології вибору переважного варіанту інструментальних засобів по сукупності заданих вимог. Наводиться приклад багатоальтернативного вибору комплексу інструментальних засобів. У роботі застосована аддитивна згортка локальних критеріїв. Якщо множина досяжності багатоальтернативного завдання вибирання інструментальних засобів не є опуклою, то замість лінійної згортки як узагальнений критерій застосовується згортка Джоффріона, заснована на комбінації лінійної і максимінної згорток.


Ключові слова: структуризація проблеми, багатоальтернативний вибір, апаратно-програмні засоби, системи обробки даних, метод аналізу ієрархій