1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. Оцінка економічної ефективності впровадження та експлуатації експертної системи по реновації водорозподільної мережі

Оцінка економічної ефективності впровадження та експлуатації експертної системи по реновації водорозподільної мережі

О.Є. Дашевська
Анотації на мовах:


Анотация: У статті досліджується питання економічної ефективності використання розробленої експертної системи по реновації водорозподільної мережі в практичній діяльності підприємств водопостачання. Вирішується завдання кількісної і якісної оцінки показників ефективності впровадження і експлуатації експертної системи. Розроблена експертна система дозволить в практичній діяльності підприємств водопостачання врахувати динамічні зміни характеристик водорозподільної системи, забезпечить підвищення ефективності роботи систем водопостачання в цілому.


Ключові слова: експертна система, водорозподільна мережа, економічний ефект, структура витрат