1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. Прецедентний метод формування команди виконавців проекту

Прецедентний метод формування команди виконавців проекту

Д.Е. Лисенко, І.В. Чумаченко, Ю.С. Виходець, В.П. Пономаренко
Анотації на мовах:


Анотация: Проведений аналіз сучасних методологій управління проектами і підходів до управління людськими ресурсами. Проведена модифікація прецедентної СППР для завдань управління персоналом проектів. Проаналізована можливість застосування теорії прецедентів для вирішення завдань управління людськими ресурсами проектів. Розглянутий механізм роботи модернізованого CBR-циклу для завдань планування і відбору персоналу проекту. Виділені основні фази функціонування циклу.


Ключові слова: управління людськими ресурсами, теорія прецедентів, оцінка і відбір персоналу