1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(70)'2008
  5. Аналіз ефективності алгоритму відновлення пропущених значень часового ряду результатів тестування знань

Аналіз ефективності алгоритму відновлення пропущених значень часового ряду результатів тестування знань

Б.П. Бочаров, М.Ю. Воєводіна
Анотації на мовах:

В статті наведені результати імітаційного моделювання процесу відновлення пропущених значень часового ряду результатів тестування знань студентів методом сингулярного спектрального аналізу часових рядів. Метод аналізу, що використовується в роботі для дослідження часових рядів з пропусками, дає точні результати в досить жорстких припущеннях, виявляється також можливість його використання для реальних рядів з пропусками, що приводить у цьому випадку до приблизних результатів. Отримані статистичні оцінки ефективності алгоритмів заповнення пропусків методом сингулярного спектрального аналізу для конкретної предметної області – визначення ефективності навчаючих дій.
Ключові слова: часові ряди, сингулярний спектральний аналіз, якість освіти, тестування знань, навчаючі дії