1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. Якість нормативної документації в системі невизначеності вимірювань

Якість нормативної документації в системі невизначеності вимірювань

Бєгунов А.А.
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі розглядаються основні недоліки нормативної документації в системі оцінювання невизначеності вимірювань, що відносяться до термінології, величин і одиниць, норм точності, норм показників якості і технологічних параметрів, атестації методик виконання вимірювань, метрологічної експертизи, нормуванню вимог до засобів вимірювань, допоміжних пристроїв і реактивів, правил відбору проб. Показані шляхи усунення перерахованих недоліків.


Ключові слова: вимірювання, метод вимірювання, методика виконання вимірювань, атестація методики виконання вимірювань, показник якості