1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. Презентація РМГ 83 ─ 2007 «Державна система вимірювань. Шкали вимірювань. Терміни та визначення»

Презентація РМГ 83 ─ 2007 «Державна система вимірювань. Шкали вимірювань. Терміни та визначення»

О.С. Дойніков
Анотації на мовах:

Наступні рекомендації, які використовують термінологію по РМГ 29-99, розширюють та доповнюють її на основі теорії шкал вимірювань. Основи теорії шкал вимірювань, які необхідні для розуміння тексту рекомендацій, наведені у додатку. Поняттю невизначеність (результату) вимірювань дано узагальнене визначення.
Ключові слова: шкала вимірювань, шкала величини, специфікація шкали, елементи шкали, типи шкал, вимірювана властивість, еталон шкали вимірювань, невизначеність результату вимірювань