1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. Підвищення якості оцінювання невизначеності за типом, а шляхом фільтрацї накопичених даних від періодичних та неперіодичних впливів

Підвищення якості оцінювання невизначеності за типом, а шляхом фільтрацї накопичених даних від періодичних та неперіодичних впливів

З.Л. Варша, М.Й. Корчинскі
Анотації на мовах:

Представлено новий підхід до підвищення якості оцінювання невизначеності за типом А шляхом фільтрації накопичених даних від небажаних впливів, що з’являються в даних у вигляді неперіодичних та періодичних складових. Підхід призначений для постійних в часі вибіркових даних. Неперіодичні складові еквівалентні, на відміну від періодичних, типу завад з невідомим апріорно періодом. Процес фільтрації відповідає загальним рекомендаціям ISO GUM і може бути визнаний гарною практикою в оцінюванні невизначеностей як виключення впливів випадкових та періодичних складових, отриманих при кращій апроксимації невизначеності за типом А. Запропонований підхід обговорено в друкованих виданнях, і числові дані вважаються задовільними.
Ключові слова: процес вимірювання, невизначеність за типом А, періодичні і неперіодичні впливи