1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. Невизначеності при заміні результуючого розподілу нормальним

Невизначеності при заміні результуючого розподілу нормальним

Володарський Є.Т., Карпенко О.М.
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається похибки, котрі виникають при пошуку розширеної невизначеності за типом В у випадку невиконання вимог центральної граничної теореми та об’єднанні невизначеностей з використанням заміни результуючого розподілу нормальним. Отримані результати не суперечать тенденціям, згаданим в Керівництві, і дають кількісну оцінку можливих погрішностей в результаті заміни реального результуючого розподілу на нормальне. Приведені значення дозволяють на підставі вимог до точності результату вимірювання ухвалювати рішення про можливість застосування простішого способу об'єднання трьох погрішностей, що становлять, на основі нормального розподілу або переходити до складніших і точніших методів, що враховують реальні закони розподілу компонент.


Ключові слова: розширена невизначеність, об'єднання невизначеностей, обмеження центральної граничної теореми