1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. Визначення статистичних оцінок потужності критеріїв однорідності на вибірках малого об’єму

Визначення статистичних оцінок потужності критеріїв однорідності на вибірках малого об’єму

Єременко В.С., Мокійчук В.М., Самойличенко О.В.
Анотації на мовах:


Анотация: Стаття присвячена проблемам знаходження аналітичних залежностей для експериментальних статистичних оцінок потужності (СОП) на прикладі параметричних критеріїв Фішера і Стьюдента, а також розробці методики визначення СОП критеріїв на вибірках малого об’єму. Отримані результати дають можливість прослідкувати кожний етап розробленої методики , оцінити точність, суттєвість коефіцієнтів, перевірити адекватність моделі апроксимації.


Ключові слова: параметричні критерії, імітаційне моделювання, статистична оцінка потужності, апроксимація, невизначеність, коефіцієнти апроксимації