1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ВИМІРЮВАННЯХ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ВИМІРЮВАННЯХ

Захаров І.П., Водотика С.В.
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається процедура Монте-Карло для оцінювання невизначеності у вимірюваннях. Запропоновано принцип моделювання сумісного закону рас поділення двох корельованих величин з довільними законами розподілу. Розроблені алгоритми формування масиву даних, які розподілені за законом Стьюдента, а також формування сумісного закону розподілу двох корельованих та некорельованих вхідних величин, які розподілені за законом Стьюдента. Наведені формули для визначення результату вимірювань та розширеної невизначеності.


Ключові слова: невизначеність вимірювань, метод Монте-Карло, кореляція, стандартна невизначеність, розширена невизначеність