1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. Щодо підходів до вимірювання та його точності

Щодо підходів до вимірювання та його точності

Радєв Х.К.
Анотації на мовах:


Анотация: Стаття розглядає різні підходи до вимірювання та його точності у сучасній метрології. На базі порівняльного аналізу підходів оцінюється їх сумісність та галузь застосування. Аналіз розглянутих підходів показує наявність еволюції у філософії вимірювання. Всі підходи використовують один і той же математичний апарат. Немає відмінності в розумінні імовірнісного характеру вимірювання. Результат вимірювання розглядається як наближення, оцінка розміру вимірюваної величини – як оцінка, що має свої точнісні характеристики.


Ключові слова: вимірювання, підхід, оцінка, погрішність, невизначеність вимірювання