1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. ПЕРЕВІРКА ОДНОРІДНОСТІ ЗА КРИТЕРІЄМ ФІШЕРА ЯК ДОДАТКОВИЙ ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ УМОВ ПОВТОРЮВАНОСТІ В ДОСЛІДЖУВАНИХ ВИБІРКАХ

ПЕРЕВІРКА ОДНОРІДНОСТІ ЗА КРИТЕРІЄМ ФІШЕРА ЯК ДОДАТКОВИЙ ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ УМОВ ПОВТОРЮВАНОСТІ В ДОСЛІДЖУВАНИХ ВИБІРКАХ

Володарський Є.Т., Козир О.В.
Анотації на мовах:


Анотация: Для оцінки повторюваності використовується границя повторюваності, значення, котре з довірчою вірогідністю 95% не перевищує абсолютної різниці між результатами двох вимірювань (чи випробувань), отриманих в умовах повторюваності (збіжності). Однак, при роботі з мінімальним об’ємом досліджуваних вибірок – дві порівнювані вибірки по дів вимірюванні у кожній рекомендується також використання критерію Фішера для перевірки однорідності дисперсій порівнюваних вибірок.


Ключові слова: критерій Фішера, умови відтворюваності, маленькі зразки, однорідність різниць, відтворюваність середнього квадратичного відхилення, межа відтворюваності