1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. Анормальність закону розподілу при оцінювані непевності еталону звукового тиску в повітряному середовищі, при певних невизначеностях температури

Анормальність закону розподілу при оцінювані непевності еталону звукового тиску в повітряному середовищі, при певних невизначеностях температури

Бугайцова П.В., Яцук В.О., Костеров О.О.
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено моделювання розподілу густини ймовірності вихідної величини при зміні невизначеності температури від 0 до 5 °С на частотах до 10 кГц при об’ємі вибірки 100000 спостережень методом Монте-Карло. Зі збільшенням невизначеності оцінки температури, змінюється вид закону розподілу вихідної величини і вже для значень цієї невизначеності в 5 °С, закон розподілу вихідної величини суттєво відрізняється від нормального і наближається до трапецевидного.


Ключові слова: еталон, невизначеність, оцінювання, температура, вибірка, частота