1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ PUMA ПРИ ПОБУДОВІ ЕТАЛОНА ОДИНИЦІ ПОТУЖНОСТІ УЛЬТРАЗВУКУ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ PUMA ПРИ ПОБУДОВІ ЕТАЛОНА ОДИНИЦІ ПОТУЖНОСТІ УЛЬТРАЗВУКУ

Пракуда В.В., Колпак Б.Д., Чалий В.П., Ільницька Т.М.
Анотації на мовах:


Анотация: Показана можливість застосування методу PUMA для обґрунтування структури і складу вимірювальних каналів на початковій стадії створення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі. Подано структурнофункціональну схему еталона та формулу для перерахунку характеристик точності, заданих довірчими границями похибки та середньоквадратичним відхиленням випадкової похибки, у терміни розширеної непевності.


Ключові слова: метод PUMA, еталон, потужність ультразвуку, невизначеність, електроакустична провідність