1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. Методологія оцінювання невизначеності точкових методів просторового гармонічного аналізу зовнішніх магнітних полів технічних засобів

Методологія оцінювання невизначеності точкових методів просторового гармонічного аналізу зовнішніх магнітних полів технічних засобів

Дегтярьов О.В., Семенець В.В., Сакало С.М., Руженцев І.В.
Анотації на мовах:


Анотация: Наведено підхід до оцінювання невизначеності точкових методів просторового гармонічного аналізу зовнішніх магнітних полів технічних засобів з метою забезпечення співставлення результатів вимірювань в галузі магнітних вимірювань, гармонізації міжнародних та національних нормативних документів в області просторового гармонічного аналізу зовнішніх магнітних полів технічних засобів.


Ключові слова: невизначеність, модельне рівняння, зовнішнє магнітне поле, просторовий гармонічний аналіз, магнітний момент, просторова гармоніка