1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. Невизначеність вимірювального каналу концентрації іонів при контролі гумусового стану грантів за допомогою іон-селективних електродів

Невизначеність вимірювального каналу концентрації іонів при контролі гумусового стану грантів за допомогою іон-селективних електродів

Васілевський О.М., Поджаренко В.О., Дідич В.М.
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено аналіз невизначеностей, що виникають у вимірювальному каналі активності іонів при контролі гумусового стану ґрунтів. Наведено оцінки невизначеностей іон-селективних електродів, електродів порівняння, підсилювача і АЦП, а також наведено алгоритм розрахунку стандартної, сумарної і розширеної невизначеностей вимірювального каналу активності іонів.


Ключові слова: гумусовий стан ґрунту, вимірювальний канал, модельне рівняння перетворювача, іоноселективний електрод, стандартна невизначеність, сумарна невизначеність, активність іонів, коефіцієнт селективності