1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. Невизначеність методик оцінювання викидів в атмосферу забруднюючих речовин від мобільних джерел

Невизначеність методик оцінювання викидів в атмосферу забруднюючих речовин від мобільних джерел

Гордієнко Т.Б., Величко О.М.
Анотації на мовах:


Анотация: При проведенні оцінки викидів забруднюючих речовин від мобільних джерел основою для досліджень є дані про кількість спожитого палива і коефіцієнт викидів конкретних забруднюючих речовин. Необхідна якість таких оцінок викидів забруднюючих речовин досягається шляхом застосування відповідних методик їх оцінки із встановленими процедурами збору і обробки наявних даних і з оціненими їх сумарними невизначеностями. Запропоновані основні підходи для розрахунку невизначеності методик оцінки викидів забруднюючих речовин у атмосферу від мобільних джерел із застосуванням положень міжнародного Керівництва із вираження невизначеності вимірювань.


Ключові слова: невизначеність, забруднюючі речовини, мобільні джерела