1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(71)'2008
  5. ВАЛИДАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛЮКОЗИ У ПРОБАХ БІОЛОГІЧНОЇ РІДИНИ ГЛЮКОЗООКСИДАЗ- НИМ МЕТОДОМ ЗА ДОПОМОГОЮ АНАЛІЗАТОРА-ФОТОМЕТРА БІОХІМІЧНОГО «BPC ВIOSED»

ВАЛИДАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛЮКОЗИ У ПРОБАХ БІОЛОГІЧНОЇ РІДИНИ ГЛЮКОЗООКСИДАЗ- НИМ МЕТОДОМ ЗА ДОПОМОГОЮ АНАЛІЗАТОРА-ФОТОМЕТРА БІОХІМІЧНОГО «BPC ВIOSED»

Доброва В.Є., Малоштан Л.М., Довжикова О.В.
Анотації на мовах:


Анотация: В даній роботі розглянуто процедуру валідації біоаналітичної методики визначення глюкози за допомогою біохімічного аналізатора. Проведена атестація цієї методики у Проблемній лабораторії морфофункціональних досліджень Національного фармацевтичного університету. Розглянуто тести, які використовувалися при цьому та надано результати експериментальних оцінок. Доведено, що методика визначення глюкози у біопробах за допомогою аналізатора-фотометра біохімічного «BPC BioSED» відповідає регламентованим характеристикам і критеріям, а виміряні за її допомогою параметри відповідають належним.


Ключові слова: валідаційна процедура, біоаналітична методика, критерії відповідності, невизначеність вимірювань